Vandaag gaat in Rotterdam de Dag van de Dialoog van start. Tezamen met 110 Rotterdamse instellingen, bedrijven en organisaties organiseert de Stichting In Dialoog voor het tiende jaar dit evenement waar duizenden Rotterdammers aan ruim 250 dialoogtafels in gesprek gaan ‘met degene die je normaal niet zo snel spreekt’. Dit jaar is het thema ‘Over de brug komen’. In IJsselstein wordt de Dag van de Dialoog sinds 2009 georganiseerd en sinds 2009 ben ik tafelleider. In 2011 ben ik gevraagd om ambassadeur te worden. Het thema in IJsselstein is: “Hoop”.
De Rotterdamse Dag van de Dialoog vormt de aanloop naar de Nationale Week van de Dialoog, die Nederland in Dialoog in de eerste week van november organiseert. Hier doen dit jaar zo’n 70 steden aan mee.
Groot succes
Rotterdam organiseerde 10 jaar geleden als eerste de Dag van de Dialoog in Nederland. Met meer dan 100 locaties, bijna 250 gediplomeerd dialooggespreksleider en duizenden Rotterdammers uit alle lagen van de bevolking is Dag van de Dialoog in Rotterdam wederom een groot succes. Reden waarom de Stichting In Dialoog dit jaar de Dialoog Award aan de gemeente Rotterdam en de Rotterdammers heeft toegekend. ‘Tóch zijn we nog niet klaar, want de maatschappelijke tendensen die 10 jaar geleden de aanleiding vormden tot de Dag van de Dialoog zijn beslist nog niet verdwenen.’, zei juryvoorzitter Sophie de Jong tegen wethouder Louwes die de prijs in ontvangst nam.’De award is een aanmoediging om met elkaar in gesprek te blijven.’
Voorbeeld
‘Rotterdam is en blijft een inspirerend voorbeeld voor alle steden die nu een Dag van de Dialoog organiseren’, zegt directeur Nederland in Dialoog Olga Plokhooij. Samen met zo’n 100 lokale en landelijke coördinatoren bereidt ze de 4de Nationale Week van de Dialoog voor die dit jaar plaatsvindt van 1-11 november. Onder het motto ‘Ik wil je’ worden in 70 gemeenten dorp- of stadsgenoten uitgenodigd om aan te schuiven aan een van de 2000 dialoogtafels voor een goed gesprek. Onder leiding van getrainde gespreksleiders delen deelnemers gedurende 2 uur hun persoonlijke ervaringen en ideeën rond samen leven, wonen en werken en leggen zo de basis voor meer samenhang en samenwerking in de buurt, de gemeente en Nederland.
Nederland in Dialoog
De Nationale Week van de Dialoog is een initiatief van de Stichting Nederland in Dialoog. Tien jaar geleden, kort na 9/11, startte in Rotterdam de eerste Dag van de Dialoog. Drie jaar later volgde Amsterdam en met steun van de landelijke partners Albert Heijn, COC Nederland, Oranje Fonds, Rabobank en woningcorporatie Ymere en diverse lokale partijen, verspreidde Nederland in Dialoog de dialoogmethodiek in steeds meer steden en organisaties. Inmiddels organiseren zo’n 70 lokale coördinatoren jaarlijks een Dag van de Dialoog in hun gemeente. Dit jaar ontving Nederland in Dialoog de Actief Burgerschap Award 2011.
Met communicatieve groet,
Martin Planken,
Ambassadeur Dag van de Dialoog te IJsselstein
Volg ons op Twitter >> @Topshelf_Media
>>Schrijf je in voor de nieuwsbrief van Topshelf Media >>