Op dinsdagavond 18 januari 2011 was de Minister van Veiligheid en Justitie, de heer Ivo Opstelten, aanwezig bij het Politiek Café Nieuwegein in Party- en Vergadercentrum De Lantaern. Als lid van de ‘Club van 100’ van het Politiek Café Nieuwegein, als burger én internetondernemer, was ik aanwezig om de minister te horen spreken over onderwerpen als ‘meer blauw op straat’ en het versterken van de rechterlijke macht.

Ivo Opstelten (l), Minister van Veiligheid en Justitie en Martin Planken, oprichter/directeur Topshelf Media

Ivo Opstelten (l), Minister van Veiligheid en Justitie en Martin Planken, oprichter/directeur Topshelf Media


Als internetondernemer ben ik uitermate geïnteresseerd in de beveiliging van data en de veilige distributie daarvan. Onze dienst Certified Hosting is daar een goed voorbeeld van. Aangezien het de aanwezigen vrij stond om vragen te stellen aan de minister, maakte ik van die mogelijkheid graag gebruik.
Mijn vraag aan minister Ivo Opstelten van Veiligheid en Justitie luidde: “Steeds meer burgers maken zich zorgen om hun privacy en vinden dat de verhoging van veiligheid ten koste gaat van hun privacy. Zo worden er steeds meer gegevens geregistreerd in het openbare domein, zoals kentekens die gescand worden op snelwegen, filmbeelden van winkelend publiek in winkelcentra en uitgaanspubliek in uitgaansgelegenheden. In hoeverre mag de burger verwachten dat opgeslagen informatie uitsluitend wordt gebruikt voor het doel waarvoor de informatie bedoeld is en door wie of welke instantie wordt dit gecontroleerd.”
Het antwoord van de minister luidde min of meer: “Er wordt momenteel een wetsvoorstel voorbereid dat het mogelijk maakt om ten behoeve van de opsporing van strafbare feiten gedurende een beperkte periode kentekengegevens te bewaren die zijn verkregen door gebruik van Automatic Number Plate Recognition (ANPR). De belangen van enerzijds de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en anderzijds de opsporing van strafbare feiten kunnen – mits voorzien wordt in een goede regeling – beiden worden gediend. Met goede waarborgen – bijvoorbeeld wat betreft het gebruik van gegevens – kan de persoonlijke levenssfeer voldoende worden beschermd. Dit geldt niet alleen voor ANPR maar voor alle systemen waarmee gegevens worden vastgelegd. Dit hoeft niet ten koste te gaan van de effectiviteit van ANPR en andere systemen als opsporingsinstrument. Dergelijke waarborgen zullen bij nieuwe regelgeving worden betrokken.”
Wilt u weten hoe Topshelf Media de websites en e-mails van haar klanten beveiligd? Neem dan (telefonisch) contact op met ons of vul het Bel-Mij-Terug formulier in.
Met ‘veilige’ groet,
Martin Planken
Eigenaar Topshelf Media