Te midden van vrijwilligers, ondernemers, leerkrachten en leerlingen gaven de besturen van de Stichting Jong Ondernemen en de Stichting BizWorld op 31 oktober 2012 het officiële startsein voor een samenwerking.
Door de handen ineen te slaan kunnen Jong Ondernemen en BizWorld hun slagkracht vergroten en zo meer kinderen en jongvolwassenen op school kennis laten maken met het ondernemerschap. Samen gaan ze verder onder de naam Jong Ondernemen. BizWorld blijft wel als programma voor het primair onderwijs bestaan.

Hubert Deitmers (rechts), bestuurslid BizWorld, en Han de Ruiter, bestuurslid Jong Ondernemen, tekenen de fusie.


[youtube]MBeQ2CqlnI8[/youtube]
Jong Ondernemen wil ondernemerschap in het Nederlandse onderwijs verankeren.
De uitdagende programma’s van de stichting helpen daarbij. Concreet heeft Jong Ondernemen de ambitie om in 2017 alle kinderen en jong volwassenen tussen groep 8 en einde studietijd minimaal één keer via Jong Ondernemen de uitdaging van het ondernemerschap te laten ervaren. Han de Ruiter, bestuursvoorzitter Jong Ondernemen: “Jong Ondernemen en BizWorld bereikten tot op heden al zo’n 35.000 kinderen en jong volwassenen per jaar. Dat aantal moet de komende jaren flink toenemen.”

Martin Planken, CEO Topshelf Media, toont zijn creativiteit tijdens het event en sponsort 3 websites voor Stichting Jong Ondernemen: 2 voor BizWorld en 1 aan een voormalige student van BizWorld, nu een ondernemende student aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.


Belang
Arbeid wordt steeds flexibeler, er wordt meer van mensen verwacht op het gebied van financiële zelfredzaamheid en loondienst is niet meer vanzelfsprekend. De Ruiter, die zijn functie per 1 januari 2013 doorgeeft aan Hubert Deitmers, zegt hierover: “Ondernemers dragen onze economie, vormen het fundament waarop wij met zijn allen bouwen. Maar gek genoeg is het onderwerp ondernemen niet iets dat standaard in het Nederlandse lespakket zit. Jong Ondernemen wil door educatie over ondernemerschap op alle lesniveaus zorgen dat het fundament voor een gezonde economie solide wordt. Het bedrijfsleven kan hier via Jong Ondernemen een actieve maatschappelijke rol in spelen, zo verkleinen we ook de kloof tussen onderwijs en het bedrijfsleven.” Dat dit doel binnen handbereik ligt, blijkt wel uit de medewerking die topondernemers en topmanagers als onder meer Gerrit Zalm (ABN AMRO), Bernard Wientjes (VNO-NCW), Harold Leenen (Deutsche Bank) en Joop van den Ende (Joop van den Ende theaterproducties) aan Jong Ondernemen geven. Zij zetten zich in via diverse rollen binnen de Raad van Advies en het Comité van Aanbeveling en zullen in sommige gevallen ook zelf les gaan geven op scholen over ondernemerschap.
Eigenwijs en inspirerend programma
Onder leiding van dagvoorzitter Donatello Piras volgden de genodigden een creatief en inspirerend programma waarbij o.a. Hans Biesheuvel, voorzitter MKB Nederland en Jacqueline Zuidweg, zakenvrouw van het jaar 2012, belichtten waarom ondernemerschap en de betrokkenheid van het bedrijfsleven bij educatie over ondernemerschap gestimuleerd dient te worden. In het kader van de samenwerking is er opdracht gegeven aan Graffiti artist RecalOne om een kunstwerk te maken over ondernemerschap en educatie. Dit kunstwerk werd tijdens het event onthuld.

Han de Ruiter, bestuurslid Jong Ondernemen, en Hans Biesheuvel, voorzitter MKB Nederland, tekenen samenwerkingsovereenkomst in aanwezigheid van ambassadeur Ben Woldring.


Ambitie
“Onze ambitie is om ieder kind in Nederland tijdens schooltijd in aanraking te laten komen met ondernemerschap”, vertelt Deitmers, die daarnaast nog functies heeft bij onder meer Eyeworks, Spil Games en het Amsterdam Center for Entrepreneurship (ACE).
Wetenschappelijk onderzoek, in opdracht van BizWorld, heeft de positieve impact van ondernemersonderwijs op de ontwikkeling van kinderen inmiddels aangetoond, zegt de voorman.
De stichting leert basisschoolkinderen in dagdelen de fijne kneepjes van het opzetten van een bedrijf. “Ze moeten zelf solliciteren en komen er zo achter wat ze leuk vinden en waar ze goed in zijn. Je ziet al snel wie later ondernemer gaat worden en wie accountant.”
Op de andere onderwijsniveaus is het principe hetzelfde: learning by doing je eigen bedrijfje opzetten. Daar duurt het programma een schooljaar.
Eyeopener
Ondernemers zelf maken de nodige ‘eyeopeners’ mee dankzij de inbreng van kinderen, vertelt Deitmers. “Een ondernemer legde voor de klas uit dat op de balans van een bedrijf alle waardevolle onderdelen staan. ‘Maar waar staan de werknemers dan?”, vroeg een kind.
Deitmers ziet in Nederland nog te veel studenten eerst voor de zekerheid kiezen van het werken bij een groot concern, “met het idee van daar ga ik eerst ervaring opdoen”. Maar dan is het volgens Deitmers vaak al te laat. “Je hebt inmiddels een gezin, een goed salaris. Dan moet je bij het starten van een bedrijf voor je gevoel vaak een stap terug doen.”
In de VS wil volgens Deitmers 95 procent van de studenten een eigen bedrijf. “In Nederland ligt dat percentage zowat andersom.”
Om zoveel mogelijk ondernemers voor de klas te krijgen roept de voorzitter grote bedrijven als Shell en Philips en de overheid op om zijn initiatief massaal te steunen. “We hebben nu echt een platform dat in staat is om in Nederland een beweging in gang te zetten.”