Advertenties waarin de relaties tussen tekstdelen en de relevantie van tekstdelen op de juiste wijze typografisch zijn weergegeven, zijn makkelijker leesbaar, aantrekkelijker en overtuigender. Dit blijkt uit het onderzoek van Femke Straatsma waarop zij 10 juni promoveerde aan de Vrije Universiteit.
Productadvertenties zijn ontworpen om lezers te overtuigen het product in de advertentie te kopen. Hoe dit gebeurt, verschilt nogal. De ene advertentie maakt gebruikt van uitbundige kleuren, verschillende lettertypen en veel verschillende formaten, terwijl een andere advertentie er juist erg sober uitziet. Dit is niet voor niets: in een serie van zes experimenten toont Straatsma aan dat lay-out een advertentie inderdaad effectiever kan maken.
Ten eerste kan lay-out ervoor zorgen dat lezers op de juiste manier naar een advertentie kijken. Lezers kijken bijvoorbeeld eerder naar elementen die groot zijn, of vetgedrukt. Zij gaan ervan uit dat deze informatie door de adverteerder als belangrijk wordt gezien. Voordeel hierbij is dat zij de minder belangrijke informatie niet hoeven te lezen. Dat scheelt weer tijd, aldus Straatsma.
Daarnaast kan lay-out lezers helpen bij het leggen van verbanden. Door elementen op dezelfde manier vorm te geven, of door elementen die bij elkaar horen dicht bij elkaar te plaatsen, ziet een lezer in een oogopslag of informatie aan elkaar gerelateerd is of niet. Ook dit maakt dat het minder moeite kost een advertentie te begrijpen.
Tot slot vinden lezers advertenties waarin voldoende wordt afgewisseld aantrekkelijker dan advertenties waarin dit niet het geval is. Dit roept positieve gevoelens op, die lezers vervolgens aan het product verbinden. Hierdoor is men eerder geneigd het product te kopen, zegt de onderzoeker.
Topshelf Media is de perfecte match om uw advertenties vorm te geven. Zowel online als offline. 

Wilt u weten hoe wij advertenties maken die uw publiek aanzetten tot actie? Mail ons via info@topshelfmedia.nl of bel Martin Planken: 06 223 88 131.