Het doel van Nederland in Dialoog is om door inzet van een dialoog, mensen met elkaar in een inspirerend, betekenisvol gesprek te brengen. De vraag van de organisatie van de jaarlijkse Dag van de Dialoog in IJsselstein, te weten of ik ambassadeur wilde worden, beantwoordde ik dan ook graag bevestigend.  Persoonlijk ben ik van mening dat alles draait om verbinding. Of je het nu hebt over menselijke relaties in de relationele sfeer, huwelijken, gezinnen of families. Of dat je het hebt over het bedrijfsleven, samenwerking met collega’s of over de vraag: Hoe verbind ik mij als bedrijf met mijn klanten? Alles draait om verbinding. In verbinding komen mensen tot hun waarde.

Ik vind het gedachtegoed van Martin Buber, een belangrijke filosoof en honorair hoogleraar uit de negentiende en twintigste eeuw, hierin zeer betekenisvol. In zijn filosofische werken komt bij Buber namelijk vooral het thema van de dialoog tot uitdrukking. Het mooie aan de Dag van de Dialoog vind ik dat mensen met elkaar in verbinding kunnen komen.
Het zou leuk zijn als meer jongeren gaan deelnemen aan de Dag van de Dialoog want er is een enorme zorg als het gaat om de jongeren van deze tijd. Want waar willen ze zich mee verbinden? Met internet, met websites, met Hyves en Facebook maar niet meer in de persoonlijke gesprekken want dat vinden ze veel te bedreigend. Er is pas wetenschappelijk onderzoek gedaan. Jongeren communiceren vooral via Hyves, via Facebook en hun persoonlijke website en willen niet meer telefoneren of een persoonlijk gesprek aangaan want dan voelen zij zich kwetsbaar. Dat is zorgelijk. De maatschappij voedt jongeren op die zich niet meer verbinden. In het bedrijfsleven zie je ook mensen die zich niet meer kunnen verbinden. Waar je verbindingen tot stand ziet komen raken mensen gemotiveerder in hun leven en om te werken, waardoor de ziektecijfers enorm dalen. Mensen melden zich minder vaak ziek en geven unaniem aan dat het werk veel leuker is geworden. Dat is de vrucht van verbinding. IJsselstein in Dialoog heeft deze vrucht ook in zich en daarom ben ik trots op mijn ambassadeurschap.
Wilt u meer weten over de Dag van de Dialoog? Geef mij dan s.v.p. een belletje of vul bijvoorbeeld het Bel-Mij-Terug-formulier in >>
Met communicatieve groet,
Martin Planken
Meer over IJsselstein in Dialoog: website van de Dag van de Dialoog in IJsselstein >>
Volg ons op Twitter @Topshelf_Media
Schrijf je in voor de nieuwsbrief van Topshelf Media >>