Spam is het ontvangen van een commercieel, ideëel of charitatief bericht zonder dat u daar expliciet toestemming voor heeft gegeven. In Nederland is het versturen van spam verboden. Het gaat hier niet alleen om e-mail berichten maar ook om sms, mms of fax berichten.
Verbod per 1 oktober 2009
Sinds 2004 is het al verboden om ongevraagde berichten aan consumenten te versturen. Vanaf 1 oktober 2009 wordt het spamverbod uitgebreid: het is dan ook verboden om bedrijven ongevraagde reclame te mailen of faxen. De papieren mailing valt echter buiten dit verbod.
Expliciete toestemmming
Vanaf 1 oktober mag u dus alleen nog mails of faxen versturen als u daar expliciet toestemming voor heeft bij de ontvanger. Dit wordt ook wel ‘opt-in’ genoemd, hetgeen betekent dat uw zakelijke relatie daadwerkelijk toestemming dient te geven voor het toesturen van dergelijke berichten. Dit kunt u bijvoorbeeld doen door een aanmeldformulier op uw website te plaatsen met een checkbox “ik meld mij aan voor de maandelijkse nieuwsbrief”, die overigens standaard uitgevinkt moet staan. Omschrijf hierbij zo duidelijk mogelijk waarvoor uw bezoekers zich aanmelden.
Let op: de toestemming mag niet ‘verstopt’ zitten in uw algemene voorwaarden. Dit kan immers niet gezien worden als ‘expliciete toestemming’.
Wat te doen met uw huidige mailinglijst
Indien uw mailinglijst bestaat uit leden die conform bovengenoemde punten zijn verkregen is er niets aan de hand en mag u uw mailinglijst blijven gebruiken. Is de bron van uw mailingbestand onduidelijk of hebben de leden niet expliciet toestemming gegeven dan mag u deze leden niet meer benaderen en dient u deze lijst te wissen. Tot 1 oktober 2009 had u de mogelijkheid uw leden te benaderen om zich aan te melden voor uw mailinglijst. U mag er niet vanuit gaan dat leden die zich niet afmelden automatisch toestemming geven.
Gaat u toch uw oude mailinglijst gebruiken, dan riskeert u boetes van enkele tienduizenden euro’s die telecomtoezichthouder OPTA kan opleggen.
Waar moet ik aan voldoen?
Er zijn drie eisen waaraan moet worden voldaan, wil het bericht niet als spam worden gezien:
1. Er dient expliciete toestemming te zijn;
2. het moet duidelijk zijn van wie de berichten afkomstig zijn (identificeerbaar en herkenbaar; het slechts noemen van een alias of pseudoniem is niet voldoende);
3. de ontvanger dient te zien hoe en waar hij zich kan afmelden (voorkeur gaat uit naar een link in het betreffende bericht waarmee de ontvanger zich direct kan afmelden). Hiervoor mogen geen kosten in rekening worden gebracht.
Uitzonderingen
Er zijn uitzonderingen voor deze ‘opt-in’- regeling. Voor gelijksoortige producten of diensten geldt deze regeling niet. Wat onder ‘gelijksoortig’ wordt verstaan, is afhankelijk van de omstandigheden van het geval. Daarbij spelen onder andere de ‘verwachtingen van de ontvanger’ een grote rol en de informatie welke de verkoper heeft verstrekt bij het vragen van de gegevens. Des te meer informatie de verkoper verschaft over de te sturen berichten, des te ruimer zal het begrip ‘gelijksoortig’ geïnterpreteerd worden.
Nieuwsbrieven (of andere soortgelijke berichten) kunnen alleen zonder expliciete toestemming worden verstuurd als er sprake is van een klantrelatie. Bij het vragen van informatie of het benaderen van een prospect is er nog geen sprake van een dergelijke relatie, nu er nog geen sprake is van aanschaf van een product en/of dienst. In een dergelijk geval is dus expliciete toestemming nodig.
Topshelf Media kan voor u een e-mailnieuwsbrief systeem opzetten dat aan de wettelijke vereisten voldoet en waar u vervolgens veel tijd mee gaat besparen.
Weten hoe Topshelf Media kan bijdragen aan uw doelstellingen door het inzetten van E/mail marketing? Mail ons via info@topshelfmedia.nl of bel Martin Planken: 06 223 88 131.
Externe link: www.opta.nl