EBN Certification is een door de Raad voor Accreditatie (RvA) geaccrediteerde onafhankelijke certificerende instelling opgericht in 1999. Topshelf Media feliciteert directeur Cees Quak van harte met deze mooie mijlpaal en heeft een ‘online sticker’ cadeau gedaan. Dit is een online versie van de ‘jubileumsticker’ die de komende periode op alle uitgaande post wordt geplakt.

EBN_logo

EBN Certification is een relatief kleine onafhankelijke certificerende instelling die een stabiele positie heeft ingenomen in markt van certificerende instellingen. EBN Certification onderscheidt zich van de andere certificerende instellingen door onder andere een goede toegankelijkheid, hoge mate van klantvriendelijkheid, doel- en oplossingsgericht, constructief kritisch alsmede respectvol naar individuen en de onderhavige managementsystemen.
EBN Certification staat voor:
– Klantgericht;
– Kwaliteit;
– Flexibel;
– Pragmatisch en beschikt over deskundige auditoren;
– Oplossingsgericht en efficiënt;
– Audits worden uitgevoerd met respect voor
de cultuur en werkwijze van de organisatie.
EBN Certification voert onafhankelijke tweede en derde partij audits uit op eenmalige aanvraag en of op langlopende overeenkomsten. Enerzijds onder auspiciën van de RvA daar waar daar waar het de eisen van geaccrediteerde schema’s betreffen, en anderzijds audits op schema’s die beheert en beheerst worden door brancheverenigingen of andere organisaties van belanghebbenden die niet onder eisen van de RvA vallen en derhalve niet geaccrediteerd zijn.
EBN Certification richt zich in hoofdzaak op het midden en klein bedrijf en hanteert voor die markt passende tarieven. Kijk voor meer informatie op www.ebncertification.nl.
Weten hoe Topshelf Media kan bijdragen aan uw doelstellingen? Mail ons via info@topshelfmedia.nl of bel Martin Planken: 06 223 88 131.