Tijdens de Beursvloer Nieuwegein 2010 die op 18 november 2010 plaatsvond, heeft Topshelf Media een Social Media deal mogen sluiten met de stichting VluchtelingenWerk Nieuwegein. Wij gaan enkele Social Media kanalen inzetten om de naamsbekendheid te vergroten en om nieuwe vrijwilligers te werven.

Mark de Koning (l) van Stichting Vluchtelingenwerk Vitras CMD en Martin Planken, eigenaar Topshelf Media


Over VluchtelingenWerk Nieuwegein
VluchtelingenWerk Nieuwegein helpt en ondersteunt asielzoekers, vluchtelingen, andere nieuwkomers en hun gezinnen binnen haar regio op het gebied van opvang, inburgering, integratie, juridische zaken en terugkeerproblemen.
VluchtelingenWerk Nieuwegein is een lokale afdeling van VluchtelingenWerk Midden-Nederland. Men is actief in ruim twintig gemeenten en acht asielzoekerscentra in Utrecht, Flevoland en ’t Gooi – Vechtstreek. Het regiokantoor bevindt zicht in de stad Utrecht. Ze behartigen de belangen van vluchtelingen, asielzoekers en andere nieuwkomers in hun werkgebied, die woonachtig zijn in een gemeente of in een asielzoekerscentrum in hun regio.
Missie
Een veilige omgeving en een gelijkwaardige positie voor vluchtelingen, asielzoekers en andere nieuwkomers in hun werkgebied, in relatie tot de (lokale) samenleving creeren.
Kernwaarden
* Dichtbij de vluchteling staan
* Lokaal optimale ondersteuning van de vluchteling
* Een breed pakket aan activiteiten en diensten
* Transparantie, het is duidelijk wie we zijn en wat we doen
* Lokaal ondernemerschap, het verbinden van vraag, kansen en mensen.
* Samenwerkingen met partners en opdrachtgevers
Kortom, VluchtelingenWerk Nieuwegein streeft naar een optimale dienstverlening.
Werkzaamheden
Op lokaal niveau heeft Vluchtelingenwerk betaalde en onbetaalde medewerkers die verschillende functies vervullen. Ze begeleiden asielzoekers bij de asielprocedure. Ze maken vluchtelingen wegwijs in de gemeente. Ze begeleiden vluchtelingen tijdens de inburgering, door bijvoorbeeld te helpen bij keuzes op het gebied van opleiding, werk, opvoeding, school, etc. Ze bemiddelen waar nodig tussen vluchtelingen en instanties. En ze geven voorlichting over de positie van vluchtelingen en proberen vooroordelen bij de bevolking weg te nemen.
Voor meer informatie kijkt u op www.vwmn.nl of neemt u contact op met Martin Planken van Topshelf Media.