Topshelf Media is gevestigd in IJsselstein. De stad IJsselstein viert in 2010 feest, aangezien zij in 1310 stadsrechten kreeg. Het ‘Comité IJsselstein 700 jaar Stad’ heeft ons de opdracht gegeven om de website www.ijsselstein700jaarstad.nl te ontwikkelen en te bouwen.

Website & Narrow Casting Systeem
De digitale systemen waarmee het feest ‘IJsselstein 700 jaar Stad’ in héél 2010 onder de aandacht gebracht wordt, zijn in samenwerking met onze partners ontwikkeld. Met ons multimedia concept wordt het jaarprogramma onder andere via een groot videoscherm op de Overtoom aan zowel de inwoners als de bezoekers gepresenteerd. Het scherm is bevestigd aan de gevels van het Stadhuis en het Fulcotheater. Sponsors worden zo op een voor IJsselstein unieke manier in beeld gebracht.
De informatie die via onze digitale mediakanalen wordt gecommuniceerd, is ook te zien via het moderne ‘narrow casting netwerk’ in IJsselstein. Dit netwerk breidt zich in de toekomst verder uit.
Het Comité IJsselstein 700 jaar Stad omschrijft als volgt waarom zij voor ons hebben gekozen: “Topshelf Media is gespecialiseerd in het ontwikkelen van digitale media en dynamische communicatie concepten. Hun propositie sloot als beste aan bij de doelstellingen om de stad op de kaart te zetten.”
Weten hoe Topshelf Media kan bijdragen aan uw doelstellingen? Mail ons via info@topshelfmedia.nl of bel: 030 751 99 98.