De website www.wouterkolff.nl van de Nieuwegeinse wethouder Wouter Kolff is gelanceerd. Naast het webdesign hebben wij ook het content management systeem geleverd. Bovendien draait de site op ons eigen, sterk beveiligde hosting netwerk: Certified Hosting.
Verder hebben wij een YouTube kanaal opgezet voor Wouter Kolff. Via een YouTube module worden automatisch de meest recente video’s vanuit het YouTube kanaal geïmporteerd en op de website getoond. Verder worden de laatste Tweets getoond en is een RSS feed geïmplementeerd van nieuwsitems van de gemeente Nieuwegein. Op de site is nieuws over Wouter Kolff te vinden evenals publicaties in de media.
Over Wouter Kolff
“Sinds mei 2010 mag ik wethouder zijn voor de Nieuwegeinse inwoners, bedrijven en instellingen. Voor mijn wethouderschap was ik senior kandidaat-notaris bij Loyens & Loeff in Amsterdam en mededirecteur van mijn eigen uitzendbureau. Daarnaast was ik voorzitter van de VVD in de stad Utrecht en provinciaal bestuurslid. Naast mijn wethouderschap ben ik actief als bestuurslid van de landelijke Wethoudersvereniging, de bestuurdersvereniging van de VVD, de Partijraad en de partijcommissie Belastingen. In het najaar van 2010 mocht ik formateur zijn in de fusiegemeente Stichtse Vecht.
Ik ben geboren in 1976 in Rotterdam in een gezin met 4 kinderen, waarvan ik de jongste ben. Na het gymnasium dat ik volgde aan het Rotterdamsch Lyceum, studeerde ik notarieel recht aan de Universiteit Utrecht. In mijn schaarse vrije tijd speel ik piano, ga ik graag een stuk fietsen en bezoek ik de thuiswedstrijden van FC Utrecht.”
Motivatie wethouderschap
“Nieuwegein is een prachtige en bruisende gemeente. Veel historie, zoals in Vreeswijk en Jutphaas, wordt gecombineerd met een moderne, ondernemende stad. In veertig jaar tijd is deze stad tien keer zo groot geworden. Dat geeft veel bestuurlijke uitdagingen die ik dagelijks in mijn functie tegenkom. Alles wat ik tot nu toe heb gedaan, kan ik in deze functie bundelen. Ik ben generalist en heb ervaring met besturen en met financieel/economische aangelegenheden. En met het omgaan met mensen. Ik vind dat je ook als lokale overheid strak de hand moet houden in de financiën. Je moet niet meer geld uitgeven dan je hebt en wat je uitgeeft moet je heel zorgvuldig doen, want het gaat wel om gemeenschapsgeld. Als we er in slagen nieuwe bedrijven naar Nieuwegein te halen, levert dat extra werkgelegenheid op en zal er minder een beroep worden gedaan op sociale voorzieningen. En dat geeft juist weer méér financiële armslag voor de problemen die echt aandacht behoeven. Mijn portefeuille biedt een prachtige mogelijkheid om door nieuwe verbanden te leggen een bijdrage te leveren aan het sterker worden van de Nieuwegeinse samenleving.”
Motivatie VVD-lidmaatschap
“Liberalen geloven erin dat de samenleving optimaal functioneert als iedereen zoveel mogelijk uit zichzelf haalt. Daar sta ik helemaal achter. De politiek moet dat stimuleren en mogelijk maken. Iedereen is in principe verantwoordelijk voor zijn eigen leven en moet dus ook voor zichzelf zorgen. Alleen als dat echt niet kan, kun je hulp krijgen van de overheid. En de overheid dient ervoor te waken teveel naar zich toe te trekken of daar onhaalbare beloftes over te doen. Dat vergroot de zogeheten kloof. De overheid moet zich beperken tot haar kerntaken; de rest moet overgelaten worden aan de burgers en instellingen zelf. Daar ben ik in de loop van de jaren steeds meer van overtuigd geraakt. En dat past heel goed bij de uitgangspunten van mijn partij.”
Wil je meer weten over de diensten van Topshelf Media zoals het bouwen van websites, webshops en webapplicaties? Ook voor mooie digitale nieuwsbrieven (e-mailmarketing) en social media marketing bent u bij ons in goede handen. Vul gerust het Bel-Mij-Terug-formulier in >> in en ik bel u z.s.m. terug.
Met mutimediale groet,
Namens Topshelf Media
Martin Planken,
eigenaar
Volg ons op Twitter >> @Topshelf_Media >>
Schrijf je in voor de nieuwsbrief van Topshelf Media >>